Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Dewch i greu eich collage eich hun efo ffabrig sgrap, yng nghwmni'r artist Ella Louise Jones. Mae'r sesiynau yn addas ar gyfer plant oed cynradd. Mae'n rhaid i rieni aros efo'u plant ond dim ond y plant sydd angen archebu lle.

Arweinydd Sesiwn: Ella Louise Jones

Dyddiad/Amser

  • Awst 15, 2024
  • Sesiwn y bore: 10:00yb - 12:00yp
  • Sesiwn y prynhawn 1:00yp - 3:00yp

Manylion

  • Lleoliad: Yr Ysgwrn, Trawsfynydd
  • Cost: Am ddim
  • Addas ar gyfer plant rhwng 5-12 oed

 

 

Archebu lle
Sesiwn
Nifer o fynychwyr

Dewch i Greu #1 gydag Ella Louise Jones: Sesiwn plant oed cynradd

Dewch i greu eich collage eich hun efo ffabrig sgrap, yng nghwmni’r artist Ella Louise Jones.

Category: