Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Dewch draw i’r Ysgwrn i fwynhau gwledd o weithgareddau Hwyl Hen Ffasiwn! Bydd sesiynau chwarae gemau traddodiadol ar gael drwy’r dydd, gweithdai creu crefftau traddodiadol ac arddangosfa diwrnod golchi yn cael eu perfformio gydol y dydd. Bydd y teithiau tywys arferol ar gael yn y ffermdy i’r rhai sy’n dymuno ymweld â chartref Hedd Wyn.

Nid oes angen rhagarchebu lle ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn. Fodd bynnag, os hoffech chi ymweld â ffermdy'r Ysgwrn yn ystod y digwyddiad, bydd gofyn i chi ragarchebu taith o'r ffermdy ymlaen llaw.

Rhagarchebu taith o ffermdy'r Ysgwrn

Pryd
Ebrill 12, 2023
11pm–3:30pm

Lleoliad
Yr Ysgwrn, Trawsfynydd

Arweinyr y Sesiynau
Staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Rhian Cadwaladr

Pris
£2 y pen ar gyfer y gweithgaredd crefft. Cynhelir y gweithgareddau eraill am ddim.

Mae manylion archebu lle ar y digwyddiad yma i'w gweld ym manylion y digwyddiad.

Diwrnod Hwyl Hen Ffasiwn

From: £2.00

Dewch draw i’r Ysgwrn i fwynhau gwledd o weithgareddau Hwyl Hen Ffasiwn!

Category: