Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Dewch i fwynhau Nadolig Fictorianaidd ym Mhlas Tan y Bwlch gydag amrywiaeth o stondinau, gweithgareddau traddodiadol i'r plant, bydd gwin cynnes a mins pei am ddim a bydd Sion Corn yn galw heibio!

Pryd:
25 Tachwedd 10am - 3pm

Ble:
Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, LL41 3YU

Bydd croeso cynnes i bawb!
Does dim angen archebu o flaen llaw.

 

 

Mae manylion archebu lle ar y digwyddiad yma i'w gweld ym manylion y digwyddiad.

Ffair Nadolig Plas Tan y Bwlch

Dewch i fwynhau ffair Nadolig Fictorianaidd ym Mhlas Tan y Bwlch.

Category: