Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mwynhewch noson gyda thîm y ddeiseb, yn trafod hanes y ddeiseb a beth mae heddwch yn ei olygu heddiw. Clywch am rai menywod lleol a arwyddodd, sut y gall eich archif leol eich helpu gyda'ch ymchwil eich hun, a sut y gallwch chi gymryd rhan yn y prosiect. Gyda siaradwyr gwadd Sian Howys, Iona Price, Elaine Roberts a Mererid Hopwood.

Bydd lluniaeth ar gael.
Mae'r sgwrs hon yn cael ei chynnal trwy gyfrwng y Gymraeg.

Manylion

  • Dyddiad: Ebrill 12fed, 2024
  • Amser: 7yh - 9yh
  • Lleoliad: Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, LL41 4UW

Mae'r digwyddiad yma wedi ei chynnal.

Hawlio Heddwch – Sgwrs i Ddathlu Canmlwyddiant Deiseb Merched Cymru

Sgwrs i Ddathlu Canmlwyddiant Deiseb Merched Cymru.

Category: