Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ymunwch a ni ar draeth Harlech am sesiwn yoga 2 awr gyda Tracey Jocelyn.

Mae'r sesiynau'n addas ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â'r rhai profiadol.

Os yw'r tywydd yn braf, beth am orffen y sesiwn wrth nofio?

Arweinwydd y Sesiynnau
Tracey Jocelyn

Sesiynau
Dydd Sul, 27 Awst
Sesiwn yn cychwyn am 10:00 ac yn gorffen am 12:00

Trefnwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Mae'r digwyddiad yma wedi ei chynnal.

Ioga Awyr Agored: Traeth Harlech

Sesiynau ioga awyr agored ar draeth Harlech.

Category: