Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Darganfyddwch hanes yr iaith Gymraeg yng nghwmni M R. Ben Igwr.

Mae e'n Swyddog Ystadegau i Lywodraeth Cymru, ac yn dipyn o 'genius'! Mae ei Bennaeth yn y Llywodraeth yn gosod tasg iddo - sicrhau y bydd miliwn o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Wrth iddo ddechrau cyfri'r gynulleidfa, mae'n sylweddoli y bydd hon yn dasg anodd dros ben, ac mae'n penderfynu chwilio am ysbrydoliaeth trwy ymchwilio i hanes yr iaith Gymraeg. Mae'n cyflwyno 10 cam pwysig yn hanes yr iaith - o'r Ddeddf Uno, i gyfieithu'r Beibl, Brad y Llyfrau Gleision i'r Welsh Not.

Wrth i'r sioe fynd yn ei blaen, mae Mr Igwr yn codi'i galon wrth gyflwyno hanes sefydlu'r Urdd ac ysgolion Cymraeg. Ar ddiwedd y sioe, yn llawn gobaith, mae'n annog y gynulleidfa i siarad Cymraeg, gan taw NHW fydd yn cyfri yn 2050.

Addas ar gyfer plant rhwng 5 and 12 oed.

Pryd: 31/05/2024

Amser:13:30yp - 14:30yp

Lleoliad: Yr Ysgwrn, Trawsfynydd LL41 4UW

Archebu lle
Sesiwn
Mai 31, 2024 (13:30 - 14:30)
Nifer o fynychwyr

Sioe Mewn Cymeriad: Taith yr Iaith

Darganfyddwch hanes yr iaith Gymraeg yng nghwmni M R. Ben Igwr.

Category: