Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ymunwch a ni am noson Nadoligaeidd arbennig o gerddoriaeth draddodiadol y tymor yng nghwmni'r amryddawn Sioned Webb, Arfon Gwilym a Mair Tomos Ifans. Mae'n addo bod yn noson wefreiddiol i'n rhoi yn ysbryd yr wyl. Bydd mins pei a ohaned yn gynwysiedig yn y pris mynediad. Dewch yn llu!

Pryd a lle
3 Rhagfyr, 2023
7:30pm—9:30pm
Yr Ysgwrn, Trawsfynydd LL41 4UW

Mae'r digwyddiad yma wedi ei chynnal.

Nadolig y Cymry

From: £10.00

Noson o weithgareddau Nadoligaidd traddodiadol yn Yr Ysgwrn,

Category: