Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ymunwch â ni yng Nghwm Elan i ddarganfod ychydig mwy am y gwaith pori cadwraethol a wnaed gan Brosiect LIFE y Goedwig Law Geltaidd a phartneriaid. Sylwch y bydd rhan o'r digwyddiad yn cynnwys taith gerdded dywysedig o anhawster cymedrol, tua 2km o hyd. O ganlyniad, dylai mynychwyr wisgo'n briodol.

Darperir cinio am ddim i fynychwyr, a dylid nodi unrhyw ofynion dietegol wrth archebu lle ar y cwrs.

Manylion

Dyddiad: 25.06.2024

Amser: 10:30yb – 15:00yp

Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Dŵr Cymru, Cwm Elan, Rhayader

Man cyfarfod: What 3 Words

Amserlen y dydd

  • 10:30yb - 11:00yb: Cofrestru a te a choffi
  • 11:00yb - 11:20yb: Croeso a chyflwyniad i'r Goedwig Law Geltaidd LIFE (Gethin Davies, Coedwigoedd Glaw Celtaidd)
  • 11:20yb - 12:00yh: Cyflwyniad i bori mewn coedlannau (Emma Douglas, Conservation Grazier)
  • 12:00yh - 12:15yh: Pori yng Nghwm Elan (Julia Harrison, RSPB Cymru)
  • 12:15yh - 13:00yh: Cinio
  • 13:00yh - 14:45yh: Ymweliad maes - Taith gerdded oddeutu 2km mewn hyd
  • 14:45yh - 15:00yh: Adborth ag ymadael
Archebu lle
Sesiwn
Mehefin 25, 2024 (10:30 - 15:00)
Nifer o fynychwyr

Pori Cadwraethol yng Nghoedwigoedd Glaw Tymherus Cwm Elan

Ymunwch â ni yng Nghwm Elan i ddarganfod ychydig mwy am y gwaith pori cadwraethol a wnaed gan Brosiect LIFE y Goedwig Law Geltaidd a phartneriaid.

Category: