Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Dewch i greu addurn Nadolig ac yna i fwynhau tê prynhawn yn y Plas. Bydd yn sesiwn yn dechrau am 12:30 a bydd yn parhau am tua awr a hanner yna bydd tê prynhawn i ddilyn am 2 o'r gloch.

Pryd:
Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 12:30

Ble:
Plas Tan y Bwlch, Maentwrog LL41 3YU

I archebu lle anfonwch ebost i  plas@ eryri.llyw.cymru

Cofiwch roi gwybod o flaen llaw os oes gennych unrhyw anghenion dietegol.

Mae manylion archebu lle ar y digwyddiad yma i'w gweld ym manylion y digwyddiad.

Prynhawn Nadoligaidd ym Mhlas Tan y Bwlch

From: £40.00

Dewch i fwynhau prynhawn Nadoligaidd ym Mhlas Tan y Bwlch

Category: