Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Darperir y cwrs gan Kehoe Countryside Services ar ran Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac yn cynnwys:
- Hanes.
- Gosod dewis o lechi.
- Manyleb y ffens.
- Cloddio.
- Gosod y llechi.
- Math o weiran/ clymau.
- Offer ar gyfer ffensio.
- Ôl lenwi a phacio.
- Ail gadarnhau sgiliau a gwybodaeth.

Dyddiad:
17 Mai 2024

Amser:
9:00am- 4:30pm

Llefydd ar gael: 6

Lleoliad:
Tyddyn Isaf, Tal Y Bont, Bangor LL57 3YE

Archebu:
I archebu lle ar y cwrs anfonwch ebost at:  naomi.jones@eryri.llyw.cymru

Gofynnir i fynychwyr ddod a chinio, diod a dillad cynnes, esgidiau addas yn ddelfrydol gyda blaen dur a dillad dal dŵr.
Byddwn yn darparu: Te, coffi, menyg, cyfleusterau lles a golchi dwylo, holl ddeunyddiau ar gyfer y cwrs gan gynnwys llyfrau gwaith.

Cynhelir yr hyfforddiant drwy gefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Mae manylion archebu lle ar y digwyddiad yma i'w gweld ym manylion y digwyddiad.

Hyfforddiant Crawiau

Free

Dysgwch sut i greu crawiau.

Category: