Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ymunwch â Myfyr Tomos ar gylchdaith o amgylch ardal Trawsfynydd. Golygfeydd eang, godidog i bob cyfeiriad, gyda archeoleg o’r cyn-oesol hyd heddiw.

Pryd
24 Chwefror, 2024
Cyfarfod am 9:30yb
Bydd y daith gerdded yn cychwyn ychydig wedi'r amser cyfarfod

Arweinydd y Daith
Myfyr Tomos
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Am y daith
Pellter: 2 filltir (Gyda opsiwn i ymestyn milltir neu ddwy)
Hyd: Oddeutu 2 awr
Graddfa: Hawdd

Gwybodaeth am raddfeydd llwybrau

Man cyfarfod
Cyfeirnod Grid: SH726318
What3Words: revise.hears.shapeless

Mae'r digwyddiad yma wedi ei chynnal.

Taith y Warden: Cylchdaith Penstryd

Ymunwch ag un o wardeiniaid y Parc Cenedlaethol ar gylchdaith o amgylch ardal Trawsfynydd.

Category: