Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Dewch i fwynhau diwrnod yn y goedwig gyda’r teulu. Byddwn yn cynnal gweithgareddau coetir yn rhai o’n hoff goedwigoedd ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Bydd cyfleoedd i ddysgu rhai sgiliau byw yn y gwyllt, chwilota am fwyd, coginio byrbrydau ar dân a mwynhau amser allan ym myd natue. Yn addas ar gyfer plant rhwng 2 a 12 oed.

Sesiynau
18 Mai 2022 − Coed Bryn Berthynau, Capel Curig
15 Mehefin 2022 − Coed Hafod, Llanrwst
20 Gorffennaf 2022 − Farchynys, Abermaw
14 Medi 2022 − Llyn Mair, Maentwrog

Lleoedd ym mhob sesiwn
15

Mae pob sesiwn yn cychwyn am 13:30pm ac yn parhau am ddwy awr

Byddwch angen:

  • Dillad addas ar gyfer y tywydd gan gynnwys esgidiau cerdded neu 'wellies'
  • dillad glaw
  • eli haul
  • diod
  • byrbrydau
  • unrhyw feddyginaieth y byddwch ei angen

Trefnwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

Dyddiad: 18 Mai, 2022
Amser: 10:30–12:30
Lleoliad: Coed Bryn Berthynau, Capel Curig
Lleoedd: 15

Teithio a pharcio: Parcio yn cilfan ar yr A5 rhwng Capel Curig a Thŷ Hyll gyda’r arwydd ‘Bryn Glo’ / Llwybr bws T10

Lleoliad ar what3words:

https://w3w.co/cyfeiriadau.perffaith.gellid

Dyddiad: 15 Mehefin, 2022
Amser: 13:30–15:30
Lleoliad: Coed Hafod, Llanrwst
Lleoedd: 15

Teithio a pharcio: Cilfan ar yr A470 wrth ymyl Zip World Forest SH 80503 57864 Llwybr bws T19

Lleoliad ar what3words:

https://w3w.co/cysain.oesi.isafrif

Dyddiad: 20 Gorffennaf 2022
Amser: 13:30 – 15:30
Lleoliad: Farchynys, Abermaw
Lleoedd: 15

Teithio a pharcio: Ar ffordd yr A496 o Ddolgellau i Bermo, ewch drwy bentref Bont-ddu. Unwaith y byddwch wedi mynd drwy’r pentref, ewch heibio i faes gwersylla Tyddyn Du ar y chwith ac yna cadwch olwg am ddwy gilfan ar eich dde. Mae maes parcio Farchynys ar y chwith ar draws y ffordd i’r ail gilfan. Fe sylwch ar bostyn glas gyda symbol parcio arno yn eich cyfeirio at y maes parcio. Mae cyfyngiad uchder o 6 troedfedd 6 modfedd ar gyfer cerbydau.

Gwasanaeth bws: T3

Dyddiad: 14 Medi 2022
Amser: 13:30 – 15:30
Lleoliad: Llyn Mair, Maentwrog
Lleoedd: 15

Travel and parking: Mae maes parcio gyferbyn â Llyn Mair. Mae hefyd maes parcio yng Ngorsaf Tan y Bwlch.

Gwasanaeth bws: T2

This event has expired.

Ysgol Goedwig

Dewch i fwynhau diwrnod yn y goedwig gyda’r teulu.

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.