Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o gysylltu gyda natur a chyfarfod ffrindiau newydd tra’n gwarchod tirweddau a chymunedau Parc Cenedlaethol Eryri. 

Mewn byd ble mae ein bywydau yn prysuro o ddydd i ddydd, mae’n bwysig ein bod yn cymryd seibiant o bryd i’w gilydd. 

Mae gwirfoddoli yn cynnig nifer o fuddiannau. Gallai bod allan yn yr awyr agored wneud gwyrthiau er mwyn gwella iechyd corfforol a meddyliol tra hefyd yn gyfle arbennig i feithrin perthnasau newydd gyda phobl sydd hefyd ac angerdd dros warchod ein tirweddau, bioamrywiaeth a chymunedau lleol. 

Gall gwirfoddoli gryfhau eich perthynas gyda’r tir yn ogystal â dysgu mwy am harddwch, hanes a diwylliant y Parc Cenedlaethol – rhywbeth y gallwn gymryd yn ganiataol ar adegau. 

Yn 2020 gwirfoddolwyd dros 1,400 o oriau yn uniongyrchol mewn ymgyrchoedd amrywiol dan arweiniad Awdurdod y Parc Cenedlaethol trwy gynlluniau megis Partneriaeth Caru Eryri, a rhaglen Wardeiniaid Gwirfoddol Yr Wyddfa a Chader Idris. Mae’r gwasanaeth a ddarperir gan wirfoddolwyr yn Eryri yn amhrisiadwy. O godi sbwriel i ddarparu gwybodaeth angenrheidiol am y Parc Cenedlaethol neu gynnal a chadw rhai o’n llwybrau prysuraf, mae pob awr gaiff ei wirfoddoli yn mynd yn bell i warchod beth sy’n gwneud Eryri’n eithriadol. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda’r Awdurdod eleni, dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu ymweld â’r wefan.

Dywedodd Peter Rutherford, Rheolwr Mynediad a Lles Yr Awdurdod: 

“Beth bynnag fo’ch diddordebau a’ch gallu, mae lle i chi gymryd rhan. Eleni mi fyddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ac ymgyrchoedd er mwyn diogelu’r Parc Cenedlaethol ar gyfer cenhedlaethau’r dyfodol. Mi fydd gwirfoddolwyr yn gweithio yn rhai o ardaloedd hyfrytaf Cymru ac yn cydweithio gyda staff yr Awdurdod a gwirfoddolwyr profiadol eraill.”. 

Nodyn i Olygyddion 

  1. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772253 / 07900267506 neu gwilym@eryri.llyw.cymru 
  2. Mae newyddion am ein ymgyrchoedd a digwyddiadau gwirfoddoli i’w canfod ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ac ein gwefan.