Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae ail Wythnos Awyr Dywyll Cymru yn anelu at godi ymwybyddiaeth am leihau llygredd golau er mwyn cenhedlaethau’r dyfodol ac annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr dywyll.

Rhwng yr 17eg a’r 26ain o Chwefror bydd teulu tirweddau dynodedig Cymru yn cydweithio i gynnal wythnos o ddigwyddiadau ar draws y wlad.

Mi fydd y digwyddiadau hyn yn arddangos beth sydd gan ein Awyr Dywyll dynodedig ei gynnig a gobeithio ennyn diddordeb ein cymunedau a busnesau i gymryd mantais o’r hyn sydd gan natur ei gynnig i ni. Mae ein awyr dywyll yn amddiffyn ein bywyd gwyllt a’n hinsawdd ond gall hefyd ymestyn y tymor ymwelwyr ac annog twristiaeth y tu allan i’r tymor brig traddodiadol.

Mi fydd yr wythnos yn cyd-fynd â dathliad 10 mlynedd ers i’r Bannau Brycheiniog gael ei ddynodi’n Warchodfa Awyr Dywyll Rhyngwladol ac ar y 17eg o Chwefror mi fydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gofyn i drigolion a busnesau ddiffodd eu golau am awr rhwng 19.30-20.30 er mwyn gweld llewyrch sêr y nos.

Mae digwyddiadau eraill yn yr wythnos yn cynnwys teithiau cerdded seryddol yng Nghwm Idwal a’r Carneddau a straeon awyr dywyll yn Nant Gwrtheyrn yng nghwmni Fiona Collins.

Mi fydd rhywbeth i bawb ei fwynhau! Mwy o wybodaeth ar wefan Profi’r Tywyllwch Cymru.

Dywedodd Dani Robertson, Swyddog Awyr Dywyll yr Awdurdod:

“Mae Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn codi ymwybyddiaeth o lygredd golau a sut gall hyn effeithio ar y ffordd yr ydym yn gweld y sêr ond hefyd ar ein iechyd ac ein bywyd gwyllt. Byddem ni wrth ein boddau os bydd pobl yn ymuno â ni ar daith o gwmpas tirweddau dynodedig y wlad er mwyn dysgu mwy am y gwaith sy’n digwydd er mwyn amddiffyn ein Awyr Dywyll a sut gallwch chi helpu”.

Nodyn i Olygyddion
1. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772253 / 07900267506 neu gwilym@eryri.llyw.cymru