Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Ymwelwch â rhai o ardaloedd mwyaf godidog y Parc Cenedlaethol gyda'r Tramper

Mae Trampers yn sgwteri symudedd sydd wedi eu dylunio’n bwrpasol ar gyfer tirweddau anwastad. Gallant gael eu defnyddio gan bobl sydd ag anawsterau cerdded oherwydd nam symudedd i gyrraedd rhai o leoedd mwyaf arbennig y Parc Cenedlaethol.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio’n gyson i wneud Eryri yn le hygyrch i bawb ac wedi datblygu cyfres o lwybrau Tramper-gyfeillgar ar hyd a lled y Parc Cenedlaethol. O leoliadau glan llyn heddychlon i olygfannau anhygoel yn y bryniau, mae llwybrau Tramper-gyfeillgar Eryri yn cynnig cyfoeth o ardaloedd i’w mwynhau.

Sut i logi Tramper

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnig llogi Tramper i bobl sydd ag anawsterau cerdded.

Mae llogi Tramper drwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn rhad ac am ddim. Croesawir cyfraniadau i’r Awdurdod.
Rhoi Rhodd

Ymweld â'r adran Llwybrau a Theithiau
Ymwelwch â thudalen Llwybrau a Theithiau'r wefan hon a hidlwch y canlyniadau i lwybrau Tramper gyfeillgar yn unig.
Dewis llwybr Tramper gyfeillgar
Dewiswch un o'r teithiau Tramper gyfeillgar ac edrychwch am wybodaeth ynglŷn â Llogi Tramper ar dudalen y daith.
Cyflwyno cais llogi
Dilynwch y ddolen ar dudalen y daith i gyflwyno cais i logi Tramper ar gyfer y daith o'ch dewis.
A heron on the Mawddach estuary
Llwybrau Tramper gyfeillgar
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi datblygu cyfres o lwybrau Tramper gyfeillgar ar draws Eryri.
Gweld llwybrau Tramper gyfeillgar
Cwestiynau cyffredin

Sgwter symudedd sydd wedi ei ddylunio’n bwrpasol ar gyfer tirwedd anwastad, mwdlyd neu laswelltog yw’r Tramper. Mae’n gerbyd cryf a chadarn sydd yn hawdd i’w ddefnyddio ac yn gyfforddus ar deithiau anwastad. Mae’n caniatau pobl sydd â nam symudedd i fwynhau’r awyr agored ac i ymuno â theulu a ffrindiau ar deithiau cerdded.

Mae’r Tramper yn gerbyd hawdd i’w ddefnyddio sydd yn debyg iawn i sgwter symudedd confensiynol. Pan y byddwch yn llogi Tramper gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, byddwch yn derbyn sesiwn anwytho, cyfarwyddiadau diogelwch yn ogystal â chael cyfle i brofi’r Tramper dros eich hunain cyn i chi gychwyn eich taith.

Mae’r Tramper ar gael i unrhyw un sydd ag anawsterau cerdded oherwydd nam symudedd.

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gyfres o lwybrau sydd wedi eu datblygu i fod yn Tramper-gyfeillgar. Mae’r llwybrau hyn i’w gweld ar dudalen Llwybrau a Theithiau y wefan hon ac wedi eu nodi o dan y categori ‘Tramper gyfeillgar’. Mae manylion am sut i logi tramper yn cael eu nodi ar dudalen y llwybr.

Llwybrau a Theithau Tramper gyfeillgar

Mae llogi Tramper drwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn rhad ac am ddim. Croesawir cyfraniadau i’r Awdurdod.
Rhoi Rhodd