Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ydych chi’n chwilio am leoliad arbennig i ddathliad arbennig? Hoffech chi ddathlu bedydd, dyweddїad, penblwydd, ymddeoliad neu briodas mewn amgylchedd odidog ac urddasol, yn syllu ar un o olygfeydd gorau Eryri?

Gall ein staff profiadol drefnu popeth ar eich cyfer er mwyn sicrhau y cewch chi ddathliad i’w drysori am byth.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion a gallwn deilwro pecyn ar eich cyfer.