Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Teithiwr ac awdur ‘Wild Wales’

Roedd George Borrow yn deithiwr ac awdur brwdfrydig oedd yn ysgrifennu llyfrau am ei ymweliadau amrywiol ar hyd Ewrop.

Fe gyhoeddodd ei lyfr ‘Wild Wales: Its People, Language and Scenery’ ym 1862. Mae’r llyfr yn adrodd profiadau personol Borrow o deithio o amgylch Cymru wedi iddo ymweld â Llangollen ym 1854.

Dysgodd Borrow fymryn o’r iaith Gymraeg tra’n teithio o amgylch y wlad ac mae’n nodi syndod y Cymry yn ei allu i fedru’r iaith wrth fynd o le i le.

Mae Borrow yn ysgrifennu am rhai o lefydd y Parc Cenedlaethol yn ei lyfr gan gynnwys Betws-y-Coed a’r Bala.