Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Tirwedd sy’n ysbrydoli pobol, a phobol sydd yn ysbrydoli cenedlaethau

Mae’r Parc Cenedlaethol wedi bod yn gartref i rai o feirdd a llenorion enwocaf Cymru, wedi bod yn atyniad i wyddonwyr byd enwog a’u hymchwil ac wedi bod yn gefnlen i rai o ddigwyddiadau o bwys mwyaf hanes.

Mae pobol Eryri wedi creu argraff yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Hedd Wyn
Bardd Cymreig enwog a’i fagwyd yn Yr Ysgwrn.
Hedd Wyn
Richard Griffith (Carneddog)
Bardd a chasglwr gweithiau llên gwerin.
Richard Griffith (Carneddog)
Ger
Gerald Yr Ysgwrn
Ffermwr a cheidwad Yr Ysgwrn.
Gerald Yr Ysgwrn
Betsi Cadwaladr
Anturwaig a nyrs a’i magwyd ger Y Bala.
Betsi Cadwaladr