Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Arwres werin

Ganwyd Mari Jones i deulu tlawd yn Llanfihangel y Pennant.

Erbyn iddi gyrraedd ei 16 mlwydd oed yn 1800, roedd Mari wedi cynilo digon o arian i brynu copi o’r Beibl, a theithiodd yn droednoeth o Lanfihangel y Pennant i’r Bala er mwyn prynu copi gan y gweinidog Methodistaidd, Thomas Charles.

Dyna daith hir o oddeutu 18 milltir, tros fynyddoedd a chreigiau, ond fe’i siomwyd wedi iddi gyrraedd y Bala—doedd gan Thomas Charles ddim Beibl ar ôl i’w roi i Mari ac roedd Beibl yn beth prin iawn yr adeg honno.

Cafodd Mari ei Beibl yn y diwedd, ac ysbrydoliwyd Thomas Charles gan daith Mari, i sefydlu Cymdeithas y Beibl yn 1804.

Mae hanes Mari Jones yn fyd-enwog bellach, ac mae wedi’i gyfieithu i 40 o ieithoedd. Mae ei hanes hefyd i’w weld yn Eglwys Llanycil.