Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Sylfaenydd Urdd Gobaith Cymru

Ganwyd Ifan ab Owen Edwards yn Llanuwchllyn, yn fab i O.M.Edwards a’i wraig Ellen. Graddiodd mewn hanes o Goleg Lincoln, Rhydychen a dilynodd yrfa fel athro yn Nolgellau am gyfnod, cyn dod yn diwtor ac yn ddarlithydd hanes yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Roedd Edwards yn awyddus iawn i barhau gydag etifeddiaeth ei dad, i hyrwyddo addysg Gymraeg ac ymwybyddiaeth o Gymreictod, a diolch i’w gymeriad blaengar a brwdfrydig, llwyddodd i wneud hynny.

Yn 1922, sefydlodd fudiad ieuenctid ‘Urdd Gobaith Cymru’ a dilynwyd hynny gyda sefydlu gwersyll yr Urdd yn Llanuwchllyn yn 1928, gwersylloedd parhaol yn Llangrannog a Glan Llyn yn 1932 a 1950, sefydlu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 1929 a mabolgampau’r Urdd yn 1932.

Mae gan y mudiad dros 55,000 o aelodau erbyn hyn ac yn rhan fawr o ddiwylliant ifanc Cymreig yng Nghymru gan gynnwys Eisteddfodau lleol ac aelwydydd mewn cymunedau.

Yn 1939, agorwyd Ysgol Gymraeg Aberystwyth, diolch i waith Ifan ab Owen Edwards a chredai mai dyma oedd ei waith pwysicaf. Urddwyd ef yn farchog yn 1947, fel cydnabyddiaeth o’i gyfraniad sylweddol i’r genedl Gymreig a’r iaith Gymraeg.

This site is registered on wpml.org as a development site.