Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Countryside Dog Walks: Snowdonia
£8.99

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pob perchennog ci sy'n chwilio am deithiau cerdded didrafferth i'w mwynhau gyda'u cŵn, mae'r arweinlyfr hwn wedi ei gynllunio'n hardd ac mae'n llawn lluniau trawiadol - ac mae'n agor llygaid perchnogion cwn i 20 o'r teithiau cerdded gorau yn Eryri. Mae'r ardaloedd yn cynnwys: Betws y Coed, Capel Curig, Conwy, Yr Wyddfa, Dolgellau a Choed y Brenin. Gyda gwybodaeth glir, cyflwyniad ar gyfer pob taith a mapiau syml, hawdd i'w darllen, bydd y llyfr hardd hwn yn apelio at unrhyw un sydd am fentro allan i gefn gwlad gyda'u cŵn. Mae'r teithiau cerdded yn y llyfr wedi'i anelu at bob lefel o ffitrwydd a gallu - yn amrywio o deithiau cerdded byr ar hyd glannau llynnoedd i deithiau cerdded fwy heriol ar y bryniau. Does dim camfeydd, ac mae'r llwybrau yn sicrhau teithiau didrafferth ar gyfer y ci a'r perchennog ill dau. Bydd symlrwydd y canllawiau a'r mapiau yn apelio at unrhyw un sy'n byw mewn, neu'n bwriadu ymweld â Pharc Cenedlaethol Eryri.

Clawr papur: 96 tud.

Mesuriadau'r Cynnyrch: 13.8 x 0.9 x 21 cm

Statws: Mewn stoc
Nifer:

Countryside Dog Walks: Snowdonia

£8.99

Wedi’i ysgrifennu ar gyfer pob perchennog ci sy’n chwilio am deithiau cerdded didrafferth i’w mwynhau gyda’u cŵn, mae’r arweinlyfr hwn wedi ei gynllunio’n hardd ac mae’n llawn lluniau trawiadol – ac mae’n agor llygaid perchnogion cwn i 20 o’r teithiau cerdded gorau yn Eryri. Mae’r ardaloedd yn cynnwys: Betws y Coed, Capel Curig, Conwy, Yr Wyddfa, Dolgellau a Choed y Brenin. Gyda gwybodaeth glir, cyflwyniad ar gyfer pob taith a mapiau syml, hawdd i’w darllen, bydd y llyfr hardd hwn yn apelio at unrhyw un sydd am fentro allan i gefn gwlad gyda’u cŵn. Mae’r teithiau cerdded yn y llyfr wedi’i anelu at bob lefel o ffitrwydd a gallu – yn amrywio o deithiau cerdded byr ar hyd glannau llynnoedd i deithiau cerdded fwy heriol ar y bryniau. Does dim camfeydd, ac mae’r llwybrau yn sicrhau teithiau didrafferth ar gyfer y ci a’r perchennog ill dau. Bydd symlrwydd y canllawiau a’r mapiau yn apelio at unrhyw un sy’n byw mewn, neu’n bwriadu ymweld â Pharc Cenedlaethol Eryri.

SKU: 9780957372221 Categories: ,