Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Harvey – BMC XT40 Gogledd Eryri
£15.95

Un o'r gyfres XT40, sy'n genhedlaeth newydd o fapiau polyethylen gwydn.

Mae’r map 100% yn dal dŵr, ac mae’r rhain yn fach ac yn ysgafn i'w cario. Mae'r Map Mynydd Prydeinig hwn ar gyfer dringwyr, cerddwyr, mynyddwyr a beicwyr mynydd yn cael ei gyhoeddi gan HARVEY mewn cydweithrediad â Chyngor Mynydda Prydain. Mae'r map hwn yn cynnwys mynyddoedd enwog Eryri ar fap unigol. Defnyddir cysgodliw ar gyfer adnabod y bryniau a'r dyffrynnoedd yn hawdd ac mae'r testun yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg. Mae ochr gefn y map yn cynnwys chwyddiant manwl 1:20,000 o'r Wyddfa a Tryfan, map daearegol o'r ardal, digwyddiadau ar y mynydd a chyngor cymorth cyntaf a rhifau ffôn lleol defnyddiol a chyfeiriadau gwefannau.

Statws: Mewn stoc
Nifer:

Harvey – BMC XT40 Gogledd Eryri

£15.95

Un o’r gyfres XT40, sy’n genhedlaeth newydd o fapiau polyethylen gwydn.

SKU: 9781851374724 Categories: , ,