Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Harvey – XT25 Superwalker Gogledd Eryri
£14.50

Mae'r XT25 Superwalker yn seiliedig ar fapio HARVEY gwreiddiol gyda'r holl wybodaeth y byddai cerddwr yn disgwyl ei weld ar fap graddfa 1: 25,000.

Mae'r waliau a'r ffensys ar dir fferm yn awr yn cael eu dangos. Mae eglurder y mapiau wedi cael ei wella er mwyn galluogi i fwy o bobl ei ddarllen heb eu sbectol. Does dim gwybodaeth ddianghenraid i gerddwyr ar y map. Mae'r holl fynyddoedd 3000 troedfedd yng Nghymru ar un ddalen, dangosir yr hawliau tramwy, a gellir ei agor yn uniongyrchol ar y naill ochr i'r ddalen a’r llall. Profwch foddhad mordwyo o ddifrif gyda'r Superwalker XT25, wedi ei argraffu ar bapur sydd 100% yn dal dŵr ac ar bapur sydd bron yn amhosib i'w falu, beth bynnag fo'r tywydd.

Statws: Mewn stoc
Nifer:

Harvey – XT25 Superwalker Gogledd Eryri

£14.50

Mae’r XT25 Superwalker yn seiliedig ar fapio HARVEY gwreiddiol gyda’r holl wybodaeth y byddai cerddwr yn disgwyl ei weld ar fap graddfa 1: 25,000.

SKU: 9781851375288 Categories: , ,