Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
OS Historical – Prydain Hynafol
£6.99

Mae'r map hwn yn nodi pob cyfnod archeolegol trwy ddefnyddio gwahanol symbolau a lliwiau i ddangos safleoedd o Oes y Cerrig hyd at y Canol Oesoedd cynnar yn erbyn sylfaen map modern, dwyochrog sy'n cynnwys y wlad gyfan.

Mae'r map a'r canllaw am Brydain Hynafol yn cael ei ategu gan linell amser sy'n dangos digwyddiadau Prydeinig mewn perthynas â hanes ehangach. Mae safleoedd allweddol o ddiddordeb hanesyddol sylweddol yn cael eu hamlygu trwy ddefnyddio ffotograffau, testun a mapio ewin bawd o'r gyfres map OS Landranger. Mae gwybodaeth ychwanegol, megis rhestr o dermau archeolegol, awgrymiadau beth i'w ddarllen ac amgueddfeydd i ymweld â hwy, yn cael eu cynnwys hefyd.

Statws: Mewn stoc
Nifer:

OS Historical – Prydain Hynafol

£6.99

Mae’r map hwn yn nodi pob cyfnod archeolegol trwy ddefnyddio gwahanol symbolau a lliwiau i ddangos safleoedd o Oes y Cerrig hyd at y Canol Oesoedd cynnar yn erbyn sylfaen map modern, dwyochrog sy’n cynnwys y wlad gyfan.

SKU: 9780319263242 Categories: ,