Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ymunwch â Davy Greenough, arweinydd ymwybyddiaeth ofalgar cymwys, ar deithiau cerdded meddylgarwch o amgylch rhai o leoliadau harddaf Parc Cenedlaethol Eryri.

Ymgollwch yn yr amgylchedd naturiol wrth i chi ddilyn teithiau cerdded cymedrol yn Eryri gyda ysbeidiau rheolaidd ar gyfer myfyrdodau byr ar hyd y daith.

Arweinydd y sesiwn
Davy Greenough

7 Hydref, 2023
Coed Dolfriog, Nantmor ger Beddgelert
09:30-12:30
Lleoedd: 10
Disgrifiad o'r daith: Taith hamddenol drwy Goed Dolfriog yn Nantmor, ger Beddgelert. Bydd y daith yn gofyn am groesi afon fydd yn golygu cerdded drwy ddŵr bas.

Gweld llyn o'r man croesi afon

Parcio, thrafnidiaeth a'r man cyfarfod
Cyfarfod ym Maes Parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aberglaslyn am 9:30am

Gweld y maes parcio ar What 3 Words
Gweld y maes parcio ar Google Maps

Trefnwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Bydd y sesiynau yn cael eu harwain drwy gyfrwng y Saesneg a bydd swyddog iaith Gymraeg o Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn bresennol.

Canslo ac ymholiadau
Os hoffech chi ganslo eich lle ar y daith neu wneud ymholiad ynglŷn â'r digwyddiad, cysyllwch â Swyddog Gwirfoddoli a Llesiant yr Awdurdod.

Etta Trumper
Swyddog Gwirfoddoli a Llesiant, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
etta.trumper@eryri.llyw.cymru

Archebu lle
Sesiwn
Hydref 7, 2023 (09:30 - 12:30)
Nifer o fynychwyr

Teithiau Cerdded Meddylgarwch

Ymgollwch yn natur Eryri ar deithiau cerdded meddylgarwch.

Category: