Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ymunwch â Davy Greenough, arweinydd ymwybyddiaeth ofalgar cymwys, ar deithiau cerdded meddylgarwch o amgylch rhai o leoliadau harddaf Parc Cenedlaethol Eryri.

Ymgollwch yn yr amgylchedd naturiol wrth i chi ddilyn teithiau cerdded cymedrol yn Eryri gyda ysbeidiau rheolaidd ar gyfer myfyrdodau byr ar hyd y daith.

Arweinydd y sesiwn
Davy Greenough

Lle a phryd
2 Mawrt 2024
Llwybr Clogau, Bontddu
Lleoedd: 10
Pellter y daith: 4 milltir
Graddfa'r daith: Cymedrol
Cyfarfod am 9:30am a gorffen cerdded am oddeutu 12:30pm

Mwy o wybodaeth am Llwybr Clogau

Dysgu rhagor am raddfeydd cerdded

Trefnwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Bydd y sesiynau yn cael eu harwain drwy gyfrwng y Saesneg a bydd swyddog iaith Gymraeg o Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn bresennol.

Canslo ac ymholiadau
Os hoffech chi ganslo eich lle ar y daith neu wneud ymholiad ynglŷn â'r digwyddiad, cysyllwch â Swyddog Gwirfoddoli a Llesiant yr Awdurdod.

Etta Trumper
Swyddog Gwirfoddoli a Llesiant, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
etta.trumper@eryri.llyw.cymru

Archebu lle
Sesiwn
Mawrth 2, 2024 (09:30 - 12:30)
Nifer o fynychwyr

Teithiau Cerdded Meddylgarwch

Ymgollwch yn natur Eryri ar deithiau cerdded meddylgarwch.

Category: