Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Tramper Hire Process

Cyflwyno Cais Llogi Tramper

Y cam cyntaf wrth logi Tramper gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw cyflwyno cais llogi i’r Awdurdod. Bydd angen i chi ddarparu eich enw, e-bost, rhif ffôn, llwybr Tramper-gyfeillgar o’ch dewis a’r dyddiad yr hoffech chi logi’r Tramper.

Defnyddiwch y ffurflen i gyflwyno eich ceisiadau.

Cais yn cael ei Brosesu

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cais, byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod eich cais yn cael ei brosesu. Yn ystod y cam hwn, bydd swyddog o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn sicrhau y gellir danfon y Tramper i fan cychwyn y llwybr o’ch dewisol ar y dyddiad a nodir yn eich cais.

Gall swyddog o’r Awdurdod hefyd gysylltu â chi i gael rhagor o fanylion am eich cais. Bydd y swyddogion yn defnyddio’r manylion cyswllt a ddarparwyd gennych yn y ffurflen i gysylltu â chi.

Cadarnhau’r Cais

Unwaith y bydd un o swyddogion yr Awdurdod wedi sicrhau bod trefniadau mewn lle i ddarparu’r Tramper yn unol â’ch cais, byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Bydd swyddog yn cysylltu â chi i gadarnhau manylion amseroedd cyfarfod a chasglu’r Tramper maes o law.

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth am Trampers ar gael ar y dudalen Llogi Trampers.

Llogi Tramper

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau gyda’ch cais, cysylltwch â Swyddog Gwirfoddoli a Lles yr Awdurdod.

Etta Trumper
Swyddog Gwirfoddoli a Lles, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
etta.trumper@eryri.llyw.cymru

Cais Llogi Tramper
Sul Llun Maw Mer Iau Gwen Sad
Nodwch: Mae cyfnod rhybudd o 28 diwrnod o'r dyddiad cyfredol yn cael ei ychwanegu at y calendr er mwyn rheoli ceisiadau.
Mae eich cais yn cael ei brosesu

Diolch am eich cais i logi Tramper. Bydd swyddog o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cysylltu â chi yn fuan i gadarnhau manylion pellach. Bydd y swyddog yn defnyddio’r manylion cyswllt a ddarparwyd gennych yn eich cais i gysylltu â chi.

Dylech hefyd fod wedi derbyn ebost i gadarnhau bod eich cais wedi ei dderbyn a’i fod yn cael ei brosesu.

Os nad ydych wedi derbyn ebost, gwiriwch unrhyw ffolderi sbam, cyn cysylltu ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Cysylltu gyda’r Awdurdod