Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae e-feiciau yn fwy poblogaidd nawr nac erioed o’r blaen ac yn feiciau sydd yn cael eu cymhorthi gan fodur, mae’n rhaid pedalu’r rhan fwyaf i’r modur weithio. Maent hefyd yn cael eu caniatau ar unrhyw lwybr yn yr un modd a beiciau cyffredin ar lwybrau march, lonydd beicio neu’r ffyrdd.

Fodd bynnag, mae rhai rheolau ar gyfer eu defnyddio.

  • Mae’n rhaid i ddefnyddwyr fod o leiaf 14 mlwydd oed.
  • Dylai’r modur fod o dan 250W
  • Ni ddylai’r modur wthio’r beiciwr dros 15.5mya (cyflymder mwyaf) – ni ddylai’r modur allu cymhorthi’r beiciwr yn uwch na’r cyflymder yna.
  • Fel beicio cyffredin, mae’n gyfraith i ildio i gerddwyr a marchogwyr.