Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Llwybr serth i fyny llethrau deheuol yr Wyddfa gan gychwyn yn Nant Gwynant

Mae Llwybr Watkin yn un o’r chwe phrif lwybr i gopa’r Wyddfa. Gan ddechrau ychydig dros lefel y môr, mae’n esgyn yn serth i fyny llethrau deheuol massif yr Wyddfa, gan groesi sgri rhydd cyn ymuno â Llwybr Rhyd Ddu i’r copa.

Adroddiadau Amodau Dan Draed

Gwiriwch yr adroddiad amodau dan draed diweddaraf cyn eich ymweliad.

Amodau Dan Draed

Pam y llwybr hwn?

Mae cyrraedd copa’r Wyddfa yn dasg heriol. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn rhoi categori ar yr holl lwybrau i fyny’r Wyddfa fel llwybrau anodd a llafurus. Mae angen lefel dda o ffitrwydd, ac mae sgiliau cyfeiriannu yn hanfodol.

Mae Llwybr Watkin yn llwybr arbennig o heriol i gopa’r Wyddfa. Dylai cerddwyr sy’n ystyried eu taith gerdded gyntaf i fyny’r Wyddfa  roi cynnig ar un o’r llwybrau eraill.

Yn addas ar gyfer:
Y Daith

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi categoreiddio’r llwybr hwn fel llwybr anodd/llafurus ac felly dim ond yn addas ar gyfer cerddwyr profiadol sydd â lefel dda o ffitrwydd.  Mae sgiliau ar gyfer cyfeiriannu’r daith yn hanfodol. Bydd y tir yn cynnwys bryniau serth a thir garw. Gall hefyd gynnwys rhai rhannau o sgramblo. Mae offer cerdded mynydda llawn yn hanfodol. Mae’n bosib y bydd angen offer arbenigol dan amodau’r gaeaf

Dechrau/Diwedd
Maes parcio Pont Bethania, Nant Gwynant (SH 627 507)

Map OS Perthnasol
Arolwg OrdnansExplorer OL17 (Yr Wyddfa a Dyffryn Conwy)

Lawrlwytho PDF o’r daith
Lawrlwytho GPX o’r daith
Prynu Map

Gwiriwch yr adroddiad amodau dan draed diweddaraf cyn eich ymweliad.

Amodau Dan Draed

Cofiwch rhaid parcio mewn ardaloedd parcio dynodedig a pheidiwch byth â pharcio mewn llefydd sydd yn rhwystro mynediad i gaeau neu ardaloedd preswyl.

Pont Bethania, Nant Gwynt

Gweld ar What 3 Words
Gweld ar Google Maps

Mae gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa yn ddewis gwych i gael mynediad i holl lwybrau’r Wyddfa.

Safle bws Pont Bethania

Gwasanaeth bws S4. Mae’r bws yn stopio ym maes parcio Pont Bethania wrth ymyl dechrau’r daith ar lwybr Watkin.

Gweld ar What 3 Words
Gweld ar Google Maps

Sherpa’r Wyddfa

Mae’r Wyddfa yn fynydd heriol i’w heicio. Ni ddylid mentro i’r copa ar hap. Gall ffactorau fel y tymhorau, lefel eich ffitrwydd, eich sgiliau mynydda, eich paratoadau ymlaen llaw, a phoblogrwydd y mynydd i gyd effeithio ar eich profiad o’r Wyddfa.

Dringo’r Wyddfa
Cyngor ar Ddiogelwch

Mae teithiau cerdded a digwyddiadau elusennol ar yr Wyddfa yn ffordd boblogaidd o godi arian ar gyfer elusennau a sefydliadau amrywiol. Fodd bynnag, dylech bob amser gymryd gofal wrth gymryd rhan mewn digwyddiadau o’r fath. Nid yw dringo’r Wyddfa yn dasg hawdd.

Digwyddiadau Trefnedig

Hanes Llwybr Watkin

Wedi’i enwi ar ôl Syr Edward Watkin, Aelod Seneddol Rhyddfrydol a datblygwr rheilffyrdd, Llwybr Watkin oedd y llwybr cyhoeddus dynodedig cyntaf ym Mhrydain.

Wedi ymddeol, symudodd Syr Watkin i gaban yng Nghwm Llan ar odre’r Wyddfa. Roedd trac o Gwm Llan i Chwarel Lechi De’r Wyddfa eisoes yn bodoli felly er mwyn galluogi ymwelwyr i gerdded yr holl ffordd i fyny’r Wyddfa fe greodd Edward Watkin lwybr o’r chwarel i’r copa.

Agorwyd Llwybr Watkin yn swyddogol gan y Prif Weinidog William Gladstone ym 1892. Anerchodd dorf o dros 2,000 o bobl oddi ar graig fawr ar ochr y llwybr. Gelwir y graig hyd heddiw yn Graig Gladstone.

Chwarel Lechi De’r Wyddfa

Ar hyd Llwybr Watkin, fe welwch nifer o weddillion Chwarel Lechi De’r Wyddfa. Byddwch yn dod ar draws Clogwyn Brith am y tro cyntaf, tua 1.5km ar hyd y llwybr. Yma efallai y sylwch ar hollt fechan ar gopa’r llethrau ar y chwith i chi. Gweddillion yr hen dramffordd oedd yn arfer mynd a wagenni llawn llechi i lawr i Bont Bethania yw’r hollt hon.

Ymhellach i fyny’r llwybr, fe ddowch ar draws adfeilion Plas Cwm Llan, cyn gartref rheolwr y chwarel. Byddwch hefyd yn mynd heibio’r hen chwarel ei hun wrth i chi fynd o gwmpas Craig Ddu.

Bwlch y Saethau

Wrth i chi fynd tuag copa’r Wyddfa, yn uchel uwchben Llyn Glaslyn, byddwch yn croesi Bwlch y Saethau. Arferai mwynwyr o Feddgelert ddringo dros y bwlch hwn gyda chymorth cadwyni haearn a oedd wedi’u gosod ar y graig.

Yn ôl y chwedl, dyma lle y bu i’r Brenin Arthur gael ei daro gan saeth mewn brwydr.  Cariwyd ef at lan Llyn Llydaw, lle daeth cwch gyda thair morwyn a’i gludo trwy’r niwl i Afallon.

Llwybrau eraill i gopa'r Wyddfa
Mae chwe prif lwybr i gopa'r Wyddfa
This site is registered on wpml.org as a development site.