Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Y ffordd orau o brofi’r hyn sy’n gwneud Eryri mor arbennig yw archwilio’r milltiroedd o lwybrau a theithiau cerdded ar draws y dirwedd.

Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 1,497 milltir o lwybrau sy’n rhoi’r cyfleoedd gorau i chi ymgolli’n llwyr yn rhai o rinweddau unigryw Eryri.

Mae llawer o fanteision eraill i gerdded yn Eryri, gan gynnwys gwella ein hiechyd a lles corfforol a meddyliol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymgyfarwyddo â’r gwahanol fathau o lwybrau cyn dechrau ar eich taith trwy ddarllen gwybodaeth am Raddfeydd Llwybrau.

Hidlo canlyniadau
Lleoliad
Gradd
Amser
Amgylchoedd
Math o lwybr
Rhinweddau arbennig
Llwybrau hygyrch
Llanfihangel y Pennant
Llanfihangel y Pennant
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 16 km 7 awr
Un o ddau lwybr i gopa Cader Idris ar hyd ei lethrau deheuol.
Llwybr Clogau
Llwybr Clogau
Cymedrol
Cylchdaith 6.5 km 3 awr
Darganfyddwch ran o dreftadaeth ddiwydiannol Eryri ar y daith gerdded hon i fwynglawdd aur Clogau.
Llwybr Clywedog
Llwybr Clywedog
Cymedrol
Cylchdaith 4 km 1 awr
Cylchdaith sy'n dilyn afon Clywedog drwy ei cheunant trawiadol
Llwybr Cynwch
Llwybr Cynwch
Cymedrol
Cylchdaith 5 km 2 awr
Taith gerdded gylchol drwy stad hanesyddol Nannau ac ar hyd glan Llyn Cynwch
Llwybr Llanberis
Llwybr Llanberis
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 14.5 km 7 awr
Y llwybr mwyaf poblogaidd i gopa mwyaf eiconig Eryri
Llwybr Mawddach
Llwybr Mawddach
Mynediad i Bawb
Un ffordd 15 km 6 awr
Un o lwybrau mwyaf hyblyg a hygyrch Parc Cenedlaethol Eryri
Llwybr Minffordd
Llwybr Minffordd
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 9 km 6 awr
Un o ddau lwybr sy'n esgyn llethrau deheuol Cader Idris
Llwybr Panorama
Llwybr Panorama
Anodd/Llafurus
Cylchdaith 6.5 km 3 awr
Un o'r nifer o deithiau cerdded gyda golygfeydd trawiadol ac amrywiol  sydd wedi lleoli ar hyd Aber Afon Mawddach
Llwybr Pilin Pwn (Tŷ Nant)
Llwybr Pilin Pwn (Tŷ Nant)
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 10 km 5 awr
Un o'r prif lwybrau i fyny i gopa Cader Idris.
Llwybr Pren Traeth Benar
Llwybr Pren Traeth Benar
Mynediad i Bawb
Yno ac yn ôl 0.25 km 0.25 awr
Llwybr pren sy'n sefyll o fewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn.
Llwybr Pyg
Llwybr Pyg
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 11 km 6 awr
Un o ddau lwybr sy’n cychwyn o Ben y Pass, mae Llwybr Pyg yn llwybr creigiog ac anodd gyda sawl dringfa serth.
Llwybr Rhyd Ddu
Llwybr Rhyd Ddu
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 12 km 6 awr
Llwybr i gopa'r Wyddfa gan gychwyn ym mhentref bychan Rhyd Ddu
Map