Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Y ffordd orau o brofi’r hyn sy’n gwneud Eryri mor arbennig yw archwilio’r milltiroedd o lwybrau a theithiau cerdded ar draws y dirwedd.

Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 1,497 milltir o lwybrau sy’n rhoi’r cyfleoedd gorau i chi ymgolli’n llwyr yn rhai o rinweddau unigryw Eryri.

Mae llawer o fanteision eraill i gerdded yn Eryri, gan gynnwys gwella ein hiechyd a lles corfforol a meddyliol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymgyfarwyddo â’r gwahanol fathau o lwybrau cyn dechrau ar eich taith trwy ddarllen gwybodaeth am Raddfeydd Llwybrau.

Hidlo canlyniadau
Lleoliad
Gradd
Amser
Amgylchoedd
Math o lwybr
Rhinweddau arbennig
Llwybrau hygyrch
Llwybr Watkin
Llwybr Watkin
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 13 km 6 awr
Llwybr serth i fyny llethrau deheuol yr Wyddfa gan gychwyn yn Nant Gwynant
Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan
Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan
Anodd/Llafurus
Cylchdaith 10 km 5 awr
Llwybr hir trwy geunentydd arallfydol ac eangderau sydd yn llawn hanes diwydiannol
Llyn Tegid De
Llyn Tegid De
Cymedrol
Un ffordd 12 km 5 awr
Taith gerdded hir ar hyd glan ddeheuol llyn naturiol mwyaf Cymru, Llyn Tegid.
Pen y Gwryd i Ben y Pass
Pen y Gwryd i Ben y Pass
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 2 km 1 awr
Taith fer ond heriol sydd yn cysylltu Pen y Gwryd â Phen y Pass
Pontydd Betws-y-coed
Pontydd Betws-y-coed
Hawdd
Cylchdaith 3.6 km 0.75 awr
Taith hamddenol drwy bentref hardd Betws y Coed.
Rhaeadr Arthog a Llynnau Cregennan
Rhaeadr Arthog a Llynnau Cregennan
Cymedrol
Cylchdaith 13.7 km 4 awr
Llwybr cymedrol drwy goetiroedd hynafol, heibio llynnoedd trawiadol ac ar hyd Aber Mawddach.
Map