Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Y ffordd orau o brofi’r hyn sy’n gwneud Eryri mor arbennig yw archwilio’r milltiroedd o lwybrau a theithiau cerdded ar draws y dirwedd.

Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 1,497 milltir o lwybrau sy’n rhoi’r cyfleoedd gorau i chi ymgolli’n llwyr yn rhai o rinweddau unigryw Eryri.

Mae llawer o fanteision eraill i gerdded yn Eryri, gan gynnwys gwella ein hiechyd a lles corfforol a meddyliol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymgyfarwyddo â’r gwahanol fathau o lwybrau cyn dechrau ar eich taith trwy ddarllen gwybodaeth am Raddfeydd Llwybrau.

Hidlo canlyniadau
Lleoliad
Gradd
Amser
Amgylchoedd
Math o lwybr
Rhinweddau arbennig
Llwybrau hygyrch
Pontydd Betws-y-coed
Pontydd Betws-y-coed
Hawdd
Cylchdaith 3.6 km 0.75 awr
Taith hamddenol drwy bentref hardd Betws y Coed.
Rhaeadr Arthog a Llynnau Cregennan
Rhaeadr Arthog a Llynnau Cregennan
Cymedrol
Cylchdaith 13.7 km 4 awr
Llwybr cymedrol drwy goetiroedd hynafol, heibio llynnoedd trawiadol ac ar hyd Aber Mawddach.
Rhaeadr Fawr
Rhaeadr Fawr
Mynediad i Bawb
Yno ac yn ôl 4.5 km 1 awr
Llwybr hygyrch sydd yn arwain at droed un o raeadrau mwyaf trawiadol Eryri.
Rhos Grwm, Yr Ysgwrn
Rhos Grwm, Yr Ysgwrn
Hawdd
Cylchdaith 1 km 0.5 awr
Taith fer ar hyd ffermdir Yr Ysgwrn.
Taith y Ffridd, Yr Ysgwrn
Taith y Ffridd, Yr Ysgwrn
Hawdd
Cylchdaith 1.5 km 1 awr
Yr hiraf o ddwy daith ar hyd ffermdir Yr Ysgwrn.
Map