Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Y ffordd orau o brofi’r hyn sy’n gwneud Eryri mor arbennig yw archwilio’r milltiroedd o lwybrau a theithiau cerdded ar draws y dirwedd.

Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 1,497 milltir o lwybrau sy’n rhoi’r cyfleoedd gorau i chi ymgolli’n llwyr yn rhai o rinweddau unigryw Eryri.

Mae llawer o fanteision eraill i gerdded yn Eryri, gan gynnwys gwella ein hiechyd a lles corfforol a meddyliol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymgyfarwyddo â’r gwahanol fathau o lwybrau cyn dechrau ar eich taith trwy ddarllen gwybodaeth am Raddfeydd Llwybrau.

Hidlo canlyniadau
Lleoliad
Gradd
Amser
Amgylchoedd
Math o lwybr
Rhinweddau arbennig
Llwybrau hygyrch
Farchynys
Farchynys
Cymedrol
Cylchdaith 2 km 1 awr
Llwybr trwy goetir hyfryd ac amrywiol ar lannau Aber Mawddach
Foel Caerynwch
Foel Caerynwch
Cymedrol
Cylchdaith 3 km 1.5 awr
Cylchdaith i gopa Foel Caerynwch ar gyrion Dolgellau
Foel Ispri
Foel Ispri
Mynediad i Bawb
Yno ac yn ôl 0.3 km 0.25 awr
Llwybr byr, hygyrch i un o'r golygfeydd gorau o Aber Afon Mawddach
Llanfihangel y Pennant
Llanfihangel y Pennant
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 16 km 7 awr
Un o ddau lwybr i gopa Cader Idris ar hyd ei lethrau deheuol.
Llwybr Afon, Llyn a Thref Y Bala
Llwybr Afon, Llyn a Thref Y Bala
Mynediad i Bawb
Cylchdaith 3.2 km 1 awr
Llwybr hygyrch a hyblyg yn Y Bala.
Llwybr Clogau
Llwybr Clogau
Cymedrol
Cylchdaith 6.5 km 3 awr
Darganfyddwch ran o dreftadaeth ddiwydiannol Eryri ar y daith gerdded hon i fwynglawdd aur Clogau.
Llwybr Clywedog
Llwybr Clywedog
Cymedrol
Cylchdaith 4 km 1 awr
Cylchdaith sy'n dilyn afon Clywedog drwy ei cheunant trawiadol
Llwybr Cwellyn
Llwybr Cwellyn
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 13 km 6 awr
Un o'r llwybrau cynharaf i gopa'r Wyddfa
Llwybr Cynwch
Llwybr Cynwch
Cymedrol
Cylchdaith 5 km 2 awr
Taith gerdded gylchol drwy stad hanesyddol Nannau ac ar hyd glan Llyn Cynwch
Llwybr Llanberis
Llwybr Llanberis
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 14.5 km 7 awr
Y llwybr mwyaf poblogaidd i gopa mwyaf eiconig Eryri
Llwybr Mawddach
Llwybr Mawddach
Mynediad i Bawb
Un ffordd 15 km 6 awr
Un o lwybrau mwyaf hyblyg a hygyrch Parc Cenedlaethol Eryri
Llwybr Minffordd
Llwybr Minffordd
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 9 km 6 awr
One of two paths up the southern slopes of Cader Idris.
Map