Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Y ffordd orau o brofi’r hyn sy’n gwneud Eryri mor arbennig yw archwilio’r milltiroedd o lwybrau a theithiau cerdded ar draws y dirwedd.

Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 1,497 milltir o lwybrau sy’n rhoi’r cyfleoedd gorau i chi ymgolli’n llwyr yn rhai o rinweddau unigryw Eryri.

Mae llawer o fanteision eraill i gerdded yn Eryri, gan gynnwys gwella ein hiechyd a lles corfforol a meddyliol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymgyfarwyddo â’r gwahanol fathau o lwybrau cyn dechrau ar eich taith trwy ddarllen gwybodaeth am Raddfeydd Llwybrau.

Hidlo canlyniadau
Lleoliad
Gradd
Amser
Amgylchoedd
Math o lwybr
Rhinweddau arbennig
Llwybrau hygyrch
Llwybr Pilin Pwn (Tŷ Nant) Image
Llwybr Pilin Pwn (Tŷ Nant)
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 10 km 5 awr
Un o'r prif lwybrau i fyny i gopa Cader Idris.
Llwybr Pren Llyn Cwellyn Image
Llwybr Pren Llyn Cwellyn
Mynediad i Bawb
Cylchdaith 0.25 km 0.5 awr
Llwybr pren ar lan y llyn wedi'i leoli rhwng dau gopa
Llwybr Pren Traeth Benar Image
Llwybr Pren Traeth Benar
Mynediad i Bawb
Yno ac yn ôl 0.25 km 0.25 awr
Llwybr pren sy'n sefyll o fewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn.
Llwybr Pyg Image
Llwybr Pyg
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 11 km 6 awr
Un o ddau lwybr sy’n cychwyn o Ben y Pass, mae Llwybr Pyg yn llwybr creigiog ac anodd gyda sawl dringfa serth.
Llwybr Rhyd Ddu Image
Llwybr Rhyd Ddu
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 12 km 6 awr
Llwybr i gopa'r Wyddfa gan gychwyn ym mhentref bychan Rhyd Ddu
Llwybr Watkin Image
Llwybr Watkin
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 13 km 6 awr
Llwybr serth i fyny llethrau deheuol yr Wyddfa gan gychwyn yn Nant Gwynant
Llwybr y Mwynwyr Image
Llwybr y Mwynwyr
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 13 km 6 awr
Llwybr serth a chreigiog i gopa'r Wyddfa gan gychwyn o Ben y Pass.
Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan Image
Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan
Anodd/Llafurus
Cylchdaith 10 km 5 awr
Llwybr hir trwy geunentydd arallfydol ac eangderau sydd yn llawn hanes diwydiannol
Llyn Tegid De Image
Llyn Tegid De
Cymedrol
Un ffordd 12 km 5 awr
Taith gerdded hir ar hyd glan ddeheuol llyn naturiol mwyaf Cymru, Llyn Tegid.
Llyn Tegid Gogledd Image
Llyn Tegid Gogledd
Cymedrol
Un ffordd 10 km 5 awr
Taith gerdded hir ar hyd bryniau gogleddol Llyn Tegid
Lôn Gwyrfai Image
Lôn Gwyrfai
Hawdd
Un ffordd 7 km 3 awr
Un o'r llwybrau mwyaf amlbwrpas y Parc Cenedlaethol yn ymestyn rhwng Beddgelert a Rhyd Ddu.
Pen y Gwryd i Ben y Pass Image
Pen y Gwryd i Ben y Pass
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 2 km 1 awr
Taith fer ond heriol sydd yn cysylltu Pen y Gwryd â Phen y Pass
Map