Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Y ffordd orau o brofi’r hyn sy’n gwneud Eryri mor arbennig yw archwilio’r milltiroedd o lwybrau a theithiau cerdded ar draws y dirwedd.

Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 1,497 milltir o lwybrau sy’n rhoi’r cyfleoedd gorau i chi ymgolli’n llwyr yn rhai o rinweddau unigryw Eryri.

Mae llawer o fanteision eraill i gerdded yn Eryri, gan gynnwys gwella ein hiechyd a lles corfforol a meddyliol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymgyfarwyddo â’r gwahanol fathau o lwybrau cyn dechrau ar eich taith trwy ddarllen gwybodaeth am Raddfeydd Llwybrau.

Hidlo canlyniadau
Lleoliad
Gradd
Amser
Amgylchoedd
Math o lwybr
Rhinweddau arbennig
Llwybrau hygyrch
Craig y Ddinas
Craig y Ddinas
Cymedrol
Yno ac yn ôl 7 km 2 awr
Taith gerdded gymedrol i fryngaer o’r oes haearn yng nghanol Ardudwy.
Cwm Penamnen (Byr)
Cwm Penamnen (Byr)
Hawdd
Cylchdaith 3.5 km 1 awr
Y byrraf o ddau lwybr trwy ddyffryn hanesyddol Cwm Penamnen.
Cwm Penamnen (Hir)
Cwm Penamnen (Hir)
Cymedrol
Cylchdaith 9.5 km 3 awr
Yr hiraf o ddau lwybr trwy ddyffryn hanesyddol Cwm Penamnen.
Llwybr Clogau
Llwybr Clogau
Cymedrol
Cylchdaith 6.5 km 3 awr
Darganfyddwch ran o dreftadaeth ddiwydiannol Eryri ar y daith gerdded hon i fwynglawdd aur Clogau.
Llwybr Clywedog
Llwybr Clywedog
Cymedrol
Cylchdaith 4 km 1 awr
Cylchdaith sy'n dilyn afon Clywedog drwy ei cheunant trawiadol
Llwybr Cynwch
Llwybr Cynwch
Cymedrol
Cylchdaith 5 km 2 awr
Taith gerdded gylchol drwy stad hanesyddol Nannau ac ar hyd glan Llyn Cynwch
Llwybr y Mwynwyr
Llwybr y Mwynwyr
Anodd/Llafurus
Yno ac yn ôl 13 km 6 awr
Llwybr serth a chreigiog i gopa'r Wyddfa gan gychwyn o Ben y Pass.
Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan
Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan
Anodd/Llafurus
Cylchdaith 10 km 5 awr
Llwybr hir trwy geunentydd arallfydol ac eangderau sydd yn llawn hanes diwydiannol
Rhos Grwm, Yr Ysgwrn
Rhos Grwm, Yr Ysgwrn
Hawdd
Cylchdaith 1 km 0.5 awr
Taith fer ar hyd ffermdir Yr Ysgwrn.
Taith y Ffridd, Yr Ysgwrn
Taith y Ffridd, Yr Ysgwrn
Hawdd
Cylchdaith 1.5 km 1 awr
Yr hiraf o ddwy daith ar hyd ffermdir Yr Ysgwrn.
Map