Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Croeso

Yn ymestyn dros gyfanswm o 823 milltir sgwâr, Eryri yw Parc Cenedlaethol mwyaf Cymru. Yn gartref i dros 26,000 o bobl, mae tirwedd Eryri yn frith o ddiwylliant, hanes a threftadaeth, lle mae’r Gymraeg yn rhan o wead dydd i ddydd yr ardal.

Mae bron i 4 miliwn o bobl yn ymweld ag Eryri bob blwyddyn i grwydro ei chopaon aruthrol a’i dyffrynnoedd syfrdanol, dod o hyd i lonyddwch ar ei llwybrau llai sathredig a darganfod ei chyfleoedd hamdden helaeth.

9
cadwyn o fynyddoedd
74
milltir o arfordir
11,000
acer o goedlan brodol
58%
o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg
1497
milltir o lwybrau i'w darganfod
Plan your Visit
Cynllunio eich Ymweliad
Cynlluniwch eich ymweliad i'r Parc Cenedlaethol.
Snowdon Lily
Gwarchod
Sut y gallwn warchod y Parc Cenedlaethol am genedlaethau i ddod.
Llyn Cau with Cadair Idris
Darganfod
Daeareg byd enwog, rhywogaethau o bwysigrwydd rhyngwladol a hanes a threftadaeth gyfoethog yw rhai o’r pethau sy’n gwneud Eryri yn le mor arbennig.
Drone image of hikers on Snowdon's summit
Yr Wyddfa
Gwybodaeth ar sut i gyrraedd copa mwyaf poblogaidd Eryri.
Cynllunio a Datblygu
Gwybodaeth am Gynllunio a Datblygu ym Mharc Cenedlaethol Eryri
Products including books and blankets on display at Aberdyfi Information centre
Siop
Mapiau, cynnyrch lleol a chofroddion y Parc Cenedlaethol.
Newyddion Awdurdod y Parc Cenedlaethol
Eryri has a beautifully diverse range of walks all with their own special qualities.
Gweld newyddion Awdurdod y Parc
Croeso i Ardudwy
07.06.2024
Croeso i Ardudwy
Cydweithio lleol yn gwella cyfleusterau Ysgol Eifion Wyn mewn ymgais i hyrwyddo teithio actif
08.05.2024
Cydweithio lleol yn gwella cyfleusterau Ysgol Eifion Wyn mewn ymgais i hyrwyddo teithio actif
Betws y Coed yn gwella’r seilwaith beicio trwy Gronfa Cymunedau Eryri
25.04.2024
Betws y Coed yn gwella’r seilwaith beicio trwy Gronfa Cymunedau Eryri
Byrddau dehongli newydd yn gwella profiad ymwelwyr yr YHA yn Eryri
24.04.2024
Byrddau dehongli newydd yn gwella profiad ymwelwyr yr YHA yn Eryri
Cerdded Eryri
Mae gan Eryri amrywiaeth hyfryd o deithiau cerdded, pob un â'u rhinweddau arbennig eu hunain.
Gweld llwybrau a theithiau Eryri
Coed Abergwynant, Afon Mawddach
Coed Abergwynant, Afon Mawddach
Llwybr heddychlon trwy goetir hynafol - perffaith ar gyfer unrhyw dymor.
Llwybr Pren Traeth Benar, Harlech
Llwybr Pren Traeth Benar, Harlech
Llwybr pren sy'n sefyll o fewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn.
Crimpiau, Capel Curig
Crimpiau, Capel Curig
Taith gerdded heriol i un o gopaon is a llai cyfarwydd Eryri.
Rhaeadr Arthog a Llynnau Cregennan, Afon Mawddach
Rhaeadr Arthog a Llynnau Cregennan, Afon Mawddach
Llwybr cymedrol drwy goetiroedd hynafol, heibio llynnoedd trawiadol ac ar hyd Aber Mawddach.
Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu
Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu
Un o'r llwybrau mwyaf amlbwrpas y Parc Cenedlaethol yn ymestyn rhwng Beddgelert a Rhyd Ddu.
Llanfihangel y Pennant, Cader Idris
Llanfihangel y Pennant, Cader Idris
Un o ddau lwybr i gopa Cader Idris ar hyd ei lethrau deheuol.
Llwybr Rhyd Ddu, Yr Wyddfa
Llwybr Rhyd Ddu, Yr Wyddfa
Llwybr i gopa'r Wyddfa gan gychwyn ym mhentref bychan Rhyd Ddu
Llwybr Pyg, Yr Wyddfa
Llwybr Pyg, Yr Wyddfa
Un o ddau lwybr sy’n cychwyn o Ben y Pass, mae Llwybr Pyg yn llwybr creigiog ac anodd gyda sawl dringfa serth.
Tirwedd o ddarganfod dibendraw
Daeareg byd enwog, rhywogaethau o bwysigrwydd rhyngwladol a hanes a threftadaeth gyfoethog yw rhai o’r pethau sy’n gwneud Eryri yn le mor arbennig.
Darganfod Eryri
Tirweddau a Bywyd Gwyllt
Llynnoedd ac Afonydd
O nentydd tawel i raeadrau uchel, llynnoedd epig i byllau heddychlon—mae gan dirwedd Eryri ddigonedd o lynnoedd ac afonydd i’w harchwilio.
Tirweddau a Bywyd Gwyllt
Coedwigoedd
Mae coedwigoedd Eryri yn fyd dirgel o fywyd gwyllt ysblennydd a phlanhigion godidog.
Tirweddau a Bywyd Gwyllt
Rhyfeddod Mawndiroedd
Mae’r ardaloedd dirlawn hyn o dir yn llawn bywyd gwyllt rhyfeddol, ond efallai mai eu nodwedd ddiffiniol yw un o atebion gorau byd natur i newid hinsawdd.
Tirwedd byw a thirwedd gweithio
Mae Eryri yn frith o gymunedau ar draws y dirwedd lle mae diwylliant, iaith a hanes yn cydblethu i greu hunaniaeth unigryw a bywiog.
Darganfod Diwylliant, Iaith a Chymuned
Diwylliant, Iaith a Chymuned
Amaeth: Rhan annatod o fywyd dyddiol Eryri
Mae amaeth wedi bod yn rhan o wead Eryri ers canrifoedd—mae’n gynhenid yn niwylliant a bywydau llawer o drigolion y Parc Cenedlaethol.